อบรมสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนา@วัดสุนันทวนาราม~6th Day[6-7]

October 16, 2009 at 10:23 PM (jUbU jOUrnEy)

หลังจากที่ได้ปฏิบัติเนสัชชิกในช่วงเมื่อคืน ทำให้อ.อนุญาติให้นอนพักผ่อนได้ถึงเที่ยงวัน โดยมารับประทานอาหารเวลาเดินเนื่องจากที่นี่ทานอาหารเวลาเดียว และรวมตัวเพื่อปฎิบัติธรรมต่อที่ศูนย์เยาวชน วันนี้ฝนตกเล็กน้อยขณะนั่งสมาธิ อากาศเลยสดชื่นมากๆๆ มีหมอกลงอีกแล้ว ชอบจัง ^^

สันโดษ… เคล็ดลับของความสุข…

วันนี้ชั่วโมงปิดวาจาได้อ่านหนังสือชื่อว่า “สันโดษ… เคล็บลับของความสุข” จับใจความได้ดังนี้

สันโดษ

มาจากภาษาบาลีว่า สันโตสะ

สัน แปลว่า ตน

โตสะ แปลว่า ยินดี

สันโดษจึงแปลว่า

ยินดี พอใจ อิ่มใจ สุขใจ กับของของตน

กล่าวคือโดยย่อคือ ให้รู้จักพอ ให้รู้จักประมาณตน

ลักษณะของสันโดษ 3 ประการ คือ

ยินดีตามมี

ยินดีตามได้

ยินดีตามควร

ยินดีตามควรคือ

ควรแก่ฐานะ

ควรแก่ความสามารถ

ควรแก่ศีลธรรม

ความจริงแล้ว…

การพอใจอยู่คนเดียว

ภาษาบาลีเรียกว่า ปวิวิตตะ ไม่เรียกสันโดษ

ส่วนการไม่ทำอะไรนั้น

ภาษาบาลีเรียกว่า โกสัชชะ คือความเกียจคร้าน

เมื่อเราอยากมี อยากได้ อยากเป็นอะไรก็ตาม ก่อนอื่นให้เข้าใจตัวเองรู้จักฐานะ ความรู้ ความสามารถของตน แล้วตั้งเป้าหมายไว้ ลงมือทำตามเป้าหมายนั้นด้วยความพอใจ เพียรพยายามเต็มกำลังความสามารถ เอาใจใส่เพื่อให้สำเร็จตามที่ตั้งใจ เมื่อได้ผลออกมาอย่างไร ก็ให้ยินดีพอใจตามที่ได้ ตามที่เป็น ถึงแม้ว่าไม่บรรลุถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ก็ตาม ก็ให้สันโดษ

พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก

อบรมสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนา

อบรมสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนา~1st Day[1-7]

อบรมสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนา~2nd Day[2-7]

อบรมสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนา~3rd Day[3-7]

อบรมสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนา~4th Day[4-7]

อบรมสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนา~5th Day[5-7]

อบรมสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนา~7th Day[7-7]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: