อบรมสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนา@วัดสุนันทวนาราม~5th Day[5-7]

October 15, 2009 at 9:47 PM (jUbU jOUrnEy)

เดินชมวัด…

วันนี้เป็นอีกวันที่ได้เดินชมวัดค่ะ เป็นโอกาสดีที่ได้เดินทางไปยังน้ำตกอีกที่หนึ่ง น้ำในน้ำตกเย็นมากเลย แต่เป็นน้ำตกที่ไม่ใหญ่มากนัก

cats

ขันติคือให้พรแก่ตนเอง

สำหรับชั่วโมงปิดวาจาวันนี้ได้อ่านหนังสือเรื่อง “ขันติคือให้พรแก่ตนเอง” ใจความสำคัญมีดังนี้

“การศึกษาชีวิตตัวเอง ก็คือรื้อเข้าไปในกายในใจ เพื่อที่จะเข้าใจ และรู้จักตัวเองตามความเป็นจริง”

“ขันติที่ถูกต้องบริสุทธิ์คือ

อดทนด้วยความเต็มใจ

และพอใจในปัจจุบัน

ไม่ใช่ทนด้วยใจที่เป็นทุกข์ แต่ทำใจได้

รักษาใจเป็นปกติได้”

“หากเราสามารถทำใจได้ คิดในแง่ดี

คิดในแง่บวกได้ในทุกสถานการณ์

เราจะเก็บเกี่ยวผลดีได้เสมอ

เกิดประโยชน์ได้ในทุกนาทีของชีวิต”

เนสัชชิก…

วันนี้เป็นวันที่มีการทำเนสัชชิก คือการที่ปฏิบัติธรรมโดยงดเว้นอริยาบทนอน คือสามารถยืน เดิน นั่ง ได้ แต่ยกเว้นการนอน และก็จะมีการนั่งฟังเทศน์ทั้งคืนเลยจนถึงทำวัตรเช้าตอนตีสาม ก็เริ่มแรกของกิจกรรมนี้คือการชมวิดีทัศน์แนะนำวัดสุนันทวนาราม และฟังเทศน์ ผลัดด้วยการ ชมวิดีทัศน์แนะนำประวัติของหลวงปู่มั่น ฟังเทศน์จากพระฟูกิ (พระฟูกิ เป็นศิษย์เก่าของสาธิตเกษตร บรรพชาได้ 1 พรรษา) จับใจความได้ดังนี้

 • พระพุทธเจ้าสอนใจเรามีสติ ควบคุมสติให้อยู่ในสมาธิเกิดเป็นปัญญา
 • พระพุทธศาสนารู้ได้ด้วยตนเอง
 • alone = all + one ทุกๆอย่างเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
 • ดึงให้หย่อน ผ่อนให้ตึง พอดีให้ดีพอ
 • โลกที่เราอยู่ในปัจจุบันเป็นโลกแห่งการสมมติ
 • สมมติ != วิมุตติ(การหลุดพ้น)
 • คิดเท่าไรๆก็ไม่รู้ ต่อเมื่อหยุดคิดได้จึงรู้ แต่ต้องอาศัยความคิดนั่นแหละจึงรู้ ความหมายของมันก็คือ คิด(นึกปรุงแต่ง)เท่าไรๆก็ไม่รู้จักนิโรธ ต่อเมื่อหยุดคิด(นึกปรุงแต่ง)ได้จึงรู้จักสภาวะนิโรธ แต่ก็ต้องอาศัยคิด(พิจารณาในธรรม – ธรรมวิจยะในสัมโพชฌงค์๗, หรือ ธรรมานุปัสสนาในสติปัฏฐาน๔) นั่นแหละจึงจะรู้จึงจะเข้าใจ (ขอบคุณ goople ที่จดไว้ทัน อิอิ)

ธรรมะประจำวัน…

2

1

อบรมสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนา

อบรมสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนา~1st Day[1-7]

อบรมสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนา~2nd Day[2-7]

อบรมสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนา~3rd Day[3-7]

อบรมสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนา~4th Day[4-7]

อบรมสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนา~6th Day[6-7]

อบรมสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนา~7th Day[7-7]

Advertisements

1 Comment

 1. KaewGB said,

  ฟังเทศก์ถึงตีสามเลยเหรอ
  แอบหลับปะเนี่ย 😛

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: